facebook tracking

Projektledare läkemedelsutveckling

Moberg Pharma har kompetensen och erfarenheten som krävs för att driva läkemedelsprojekt fram till marknaden. Nu behöver vi en projektledare som ansvarar för att knyta ihop alla delar.

Sök tjänsten här

Moberg Pharma är ett snabbt växande svenskt läkemedelsföretag som kommersialiserar egenutvecklade, förvärvade och licensierade produkter på den globala marknaden. Bolaget har sitt ursprung inom behandlingar av hudsjukdomar, men vi breddar oss nu mot fler områden. Våra nuvarande produkter är receptfria och säljs i egen regi i USA samt via distributörer i fler än 30 länder.

Besök vår hemsida

Affärsmodell

Moberg Pharmas affärsmodell innefattar försäljning i egen regi samt försäljning genom distributörer och partners. Bolagets produktutveckling baseras på innovativ drug delivery av beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnad och risk jämfört med traditionell läkemedelsutveckling.


Vi kombinerar affärsmannaskap med gedigen kompetens kring läkemedelsutveckling och har ett affärsutvecklings- och marknadsteam med erfarenhet av global kommersialisering av produkter. Vi kompletterar den egna organisationen med extern expertis och kapacitet, bland annat inom klinisk utveckling, produktion och kommersialisering.

143134

Möt Torbjörn Wärnheim, rekryterande chef

Hej Torbjörn, vilken är din roll på Moberg Pharma

Hej, jag är chef för farmaceutisk utveckling och innovation. Jag är också med i företagets ledningsgrupp. 

Varför söker Moberg Pharma en projektledare?

Vi har flera spännande projekt på gång och behöver någon som knyter ihop alla delar. Just nu har vi fokus på ett projekt i klinisk prövning fas III, men vi har också tidigare projekt som vi arbetar med. 

Vilket ansvar kommer projektledaren att ha?

I den här rollen kommer man att ha helhetsansvaret för att driva projektet framåt. Det är en bred tjänst! Det innebär att utveckla och driva projekt i tätt samarbete med t.ex klinik, regulatory, analys, formulering m.m. Som projektledare arbetar du också tätt med ekonomiuppföljning tillsammans med finance och rapporterar resultat till ledningsgruppen. Moberg är ett ganska litet företag med erfarna specialister och ett tydligt kommersiellt fokus. Det gäller att balansera projekten så att omfattning, tidsplan och budget går ihop.

Vad är det för person Moberg Pharma letar efter?

Det är viktigt att förstå helheten i läkemedelsutveckling, särskilt för projekt i sen fas. Eftersom man ska driva projektet framåt och kommunicera med flera olika funktioner så måste man också vara bra på just det. Det är också viktigt vi hittar någon som trivs med att jobba med oss! 

Vad gör den här tjänsten spännande?

Vi är ett mindre företag med egna produkter ute på marknaden. Den vi rekryterar kommer att vara den enda projektledaren och ha ett stort inflytande över sitt eget arbete. Dessutom så går det riktigt bra för Moberg Pharma, mycket tack vare alla duktiga och trevliga kollegor!

143150

Projekten

Moberg Pharma har flera olika projekt på gång. Det vi arbetar mest intensivt med just nu är MOB015, ett läkemedel mot nagelsvamp. Projektet är inne i fas III där vi driver två stora studier, en europeisk och en nordamerikansk, med totalt över 800 patienter. Den nordamerikanska studien är färdigrekryterad sedan ett par månader och den europeiska studien kommer att vara färdigrekryterad vid årsskiftet. Parallellt arbetar vi med alla övriga delar inom projektet. Vi jobbar intensivt både med produktutveckling och marknadsförberedelser. För ett par månader sedan tecknades ett första utlicensieringsavtal med en kanadensisk partner, Cipher.  Vi har också fler projekt i pipeline, t.ex. ett läkemedel mot smärta vid oral mucosit. 

Läs senaste pressmeddelandet om MOB015

Jag arbetar som konstruktionsansvarig för MOB015B på Moberg Pharma och har varit på företaget i 10 år, nästan sedan starten. Jag trivs här för att det hela tiden har varit en spännande utveckling och att vi är ett sammansvetsat team som drar åt samma håll. Jag hoppas att nästa projektledare kommer in med en förståelse för hur viktigt det är med en tydlig koordinering och planering i nästa fas av projektet.

Maria Edlund Pharmaceutical Development Manager

Jag arbetar som VD assistent och kontorschef på Moberg Pharma och har varit på företaget i 7 år. Jag trivs här för att det är en bra arbetsmiljö med en öppen atmosfär och där vi känner respekt för varandra. Jag arbetar inte i projekten, men vill så klart att en projektledare ska kunna arbeta med alla och passa in i teamet!

Malin Nilsson VD assistent och kontorschef

Jag arbetar som Clinical Research Manager på Moberg Pharma med MOB015 projektet och har varit på företaget i 2 år. Jag trivs här för att för att vi samarbetar på ett bra sätt och att alla här är inriktade på att föra verksamheten framåt. Jag hoppas att en ny projektledare kommer in med förståelse för de olika delarna i projektet och med drivet att ta det ända in i mål!

Sara Lavasani Clinical Research Manager
Sök tjänsten!
Teamtailor

Career site by Teamtailor